Видача зброї та боєприпасів у підрозділах.

Видача зброї та боєприпасів особовому складу для навчання, заняття, для несення вартової служби, а також для чищення здійснюється під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів, при цьому повинен бути присутнім відповідальний за зберігання зброї та боєприпасів.

Зброя особовому складу видається черговим підрозділу за розпорядженням командира або старшини підрозділу.

Розпечатування (запечатування) кімнати зберігання зброї у службовий час проводиться з дозволу командира або старшини підрозділу та в їх присутності, про що черговим підрозділу в книзі видачі зброї та боєприпасів робиться запис (дата, час, хто дав дозвіл, з якою метою відкривалася кімната зберігання зброї, час її закриття, військове звання, підпис, ініціали тапрізвище чергового підрозділу). Запис робиться кожного разу після закриття кімнати зберігання зброї. Відповідна службова особа про своє рішення щодо відчинення кімнати зберігання зброї повідомляє чергового військової частини. В позаслужбовий час (вихідні) відчинення відбувається з дозволу чергового військової частини.

КНИГА

видачі зброї та боєприпасів 1 роти

№ з/п Видано Повернено
Дата Найменування зброї (боєприпасів) Кількість Військове звання, прізвище та ініціали Підпис про одержання зброї (боєприпасів) Дата Кількість Підпис про прийняття зброї (боєприпасів)
1. 13.09. Автомат АК-74 №3484567 Ряд. Іщенко Д.М. Іщенко 13.09. Іщенко
2. 13.09. Автомат АК-74 №5673452 Ряд Макович І.М. Макович 13.09. Макович
3. 13.09. Автомат АК-74 №3345567 С-нт Мерзлікін Д.В. Мерзлікін 13.09. Мерзлікін
4. 13.09. Багнет - ніж до АК-74 №567 Ряд Іщенко Д.М. Іщенко 13.09. Іщенко
5. 13.09. 9мм пістолет Макарова ЕП № 7750 Л-т Каниш О.С. Каниш 13.09. Каниш

Патрони для варти видаються старшиною підрозділу тільки з дозволу командира підрозділу. Патрони для чергового підрозділу видаються старшиною підрозділу за особистим розпорядженням чергового військової частини.

Зброя і боєприпаси, які визначені згідно з наказом командира військової частини для складу варт інших підрозділів військової частини, видаються начальнику варти під його підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів. Начальник варти видає цю зброю і патрони за роздавальною відомістю військовослужбовцям із зазначенням найменування, кількості та номерів зброї та найменування виробничих даних на патронах та кількості патронів під особистий підпис.Особиста зброя офіцерів і прапорщиків підрозділу та патрони до неї видаються черговим військової частини у порядку, визначеному командиром військової частини.

Навчальні патрони на заняття видаються старшиною підрозділу керівнику заняття під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів.

У разі оголошення тривоги (збору) зброю і боєприпаси офіцерам і прапорщикам дозволяється видавати за картками. У цьому випадку запис у книзі видачі зброї та боєприпасів не робиться. Картки реєструються в книзі реєстрації облікових документів служби РАО військової частини.

Ящики з пістолетами та боєприпасами рядового і сержантського складу (офіцерів і прапорщиків) підрозділу одержує зі складу РАО військової частини старшина підрозділу під особистий підпис у завчасно підготовленій накладній. Старшина підрозділу перевіряє цілісність ящиків, печаток, замків і засувів. Далі перевіряє наявність пістолетів і боєприпасів, знову замикає та запечатує ці ящики і під охороною вивозить їх у район зосередження.

Прибувши в район зосередження, старшина підрозділу відмикає ящики з пістолетами і боєприпасами, перевіряє їх наявність і за командою прямих начальників видає особовому складу під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів.

Для скорочення часу на видачу стрілецької зброї та патронів особовому складу у разі тривоги у кінці книги видачі зброї та боєприпасів підрозділу завчасно робиться відповідний запис (список військовослужбовців, назви закріплених за ними видів та номерів зброї, кількість патронів), який за потребою уточнюється під час видачі зброї і боєприпасів. Зброя і патрони військовослужбовцям строкової служби видаються під їх особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів.

У разі оголошення тривоги (збору) пістолети і патрони солдатів і сержантів, а також пістолети офіцерів і прапорщиків доставляти до місць збору дозволяється у переносних, обладнаних засувами, запечатаних металевих ящиках, які повинні бути обладнані так, щоб уникати доторкання пістолетів один до одного або зі стінками та кришкою ящика.Якщо пістолети і патрони не видаються, ящики з пістолетами і боєприпасами замикаються, запечатуються мастиковою печаткою старшини підрозділу і здаються під охорону призначеному добовому наряду.

Після закінчення тривоги (збору) всі пістолети та боєприпаси перевіряються відповідними командирами (начальниками) (за кількістю, номерами, комплектністю, серією боєприпасів) і у встановлений термін здаються черговому військової частини (на склад РАО військової частини).

У всіх випадках видачі зброї командир взводу і командири відділень повинні пильнувати, щоб підлеглі брали тільки закріплену за ними зброю.

У разі усунення вартового від несення вартової служби перед відправленням його у розташування підрозділу (військової частини) начальник варти повинен вилучити у нього зброю і патрони, про що він робить запис у постовій відомості. Вилучені зброя і патрони здаються у підрозділ начальником варти після зміни варти.

Для військових частин скороченого складу і військових частин, які мають підрозділи охорони, патрони для варти і чергового підрозділу зберігаються у кімнаті чергового військової частини у металевому ящику, запечатаному печаткою чергового військової частини. Видача боєприпасів варті, що споряджається, і черговому підрозділу здійснюється за книгою видачі зброї та боєприпасів.

Видача навчальної зброї та патронів відбувається так само, як і бойової.


5829929807566618.html
5829976612624530.html
    PR.RU™