Робочий зошит Н.Бібік Харків Видавнича група «Основа» 2016

Я У СВІТІ

Всього - 35 годин:

І семестр - 1 година;

ІІ семестр - 1 година;

За підручником Н.Бібік «Я у світі» Харків Видавнича група «Основа» 2013

Робочий зошит Н.Бібік Харків Видавнича група «Основа» 2016

Метою предмета є формування здатності дитини на саморозвиток відповідно до своїх здібностей, інтересів і потреб; виховання молодшого школяра як громадянина України – вільної, демократичної, освіченої людини, здатної до незалежних моральних дій; формування навчальних вмінь і навичок та потреби в навчанні, а також здатності до практичного і творчого використання набутих знань; сприяння збагаченню духовного світу та моральної культури дитини, становленню її світогляду.

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

–– формування у дітей уявлень про себе як особистість, розуміння своєї неповторності, цінності для людини життя і здоров'я, сім'ї та родини, рідної мови, народних традицій і звичаїв, позитивного ставлення до національних цінностей українського народута інших етносів і націй.

–– виникнення в учнів стійкого відчуття належності до шкільної та місцевої громад, українського народу, європейської цивілізації та людства, позитивного ставлення до законів і атрибутів Української держави, почуття гордості за українців, які зробили вагомий внесок у розвиток української та світової спільнот;

– виховання гуманної, соціально активної особистості, здатної усвідомлювати переваги чеснот, норм, установок та якостей, притаманних громадянинові демократичного суспільства;

– оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, що відповідають чинному законодавству України, враховують інтереси і потреби громадян, передбачають повагу і взаєморозуміння між людьми;

– розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві через активне спілкування з соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми;

– формування вміння самостійно приймати відповідальні рішення щодо власної моральної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях (уміння зробити вибір і прийняти рішення в конкретній ситуації, знайти вихід із складної соціальної проблеми);

– випробування учнями себе у ролях громадянина України, члена шкільної громади, дитячого колективу, грамотного споживача та природокористувача, активного учасника соціальних, культурних, природозахисних акцій, становлення навичок бажаної поведінки;

– утвердження ціннісного ставлення до навколишнього світу та тривких мотивацій для здійснення позитивних вчинків.

Дата № з/п Зміст навчального матеріалу Підручник Зошит Примітки
- - Я - Людина -
05.09.16 Я – частина природи і суспільства. Моє зовнішнє «Я». 5-8 Зош.5-7
13.09.16 Складові мого внутрішнього «Я»: світосприймання, характер, ідентичність (приналежність). 24-25 Зош.2-4
20.09.16 Обговорення можливостей досягнення успіху. 29-32 Зош.21-22
27.09.16 Обов’язкові умови успішного розвитку сучасної людини: навчання. Практична робота. Складання правил успішного навчання 22-23 Зош.12-16
04.10.16 Обов’язкові умови успішного розвитку сучасної людини: праця. Самостійність та відповідальність. 33-34, 26-27 Зош.23-24
- - Я та інші -
11.10.16 Сім’я. Склад сім’ї. 35-39 Зош.25-26
01.11.16 Мої основні права та обов’язки в сім’ї. 40-43 Зош.29-30
08.11.16 Родинні стосунки. Практична робота Моделювання способів поведінки поштивого ставлення до старших та інших членів сім’ї. 43-47 Зош.27-28
15.11.16 Школа. Традиції рідної школи. 9-14,48-49 Зош.8,10,11
22.11.16 Права і обов’язки учня/ учениці. Стосунки з однокласниками. 19 Зош.50,36,37
29.11.16 Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу. 56-62 Зош.31-32
06.12.16 Навчальний проект (колективний) Історія та традиції моєї школи (мого класу). 55-56
13.12.16 Рольові ігри.Складання і застосування узагальнених правил поведінки в різних ситуаціях, з якими найчастіше зустрічаються діти в класі, у школі. 50-54
20.12.16 . Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу.
27.12.16 Ми – споживачі. Рольова гра«Супермаркет»,
10.01.17 ІІ семестр Практична робота Складання і застосування узагальнених правил поведінки, пов’язаних з виконанням соціальних ролей пішохода, пасажира, покупця, відвідувача бібліотеки, кінотеатру 63-69 Зош.33-35
17.01.17 Людські чесноти. Ввічливість. Щедрість і жадібність. Ощадливість. Скупість. 70-76 Зош.38-40
24.01.17 Навчальний проект «Людина має творити добро». 77-81
31.01.17 Людські чесноти. Додержуй даного тобою слова. 81-85 Зош.41-42
07.02.17 Людські чесноти. Не намагайся обманювати. Не можна брати чуже. 85-91 Зош.43
- - Я – українець -
14.02.17 Суспільство як єдність людських спільнот, їх різноманітність. Відносини людей у суспільстві. Зош.44-45
21.02.17 Україна – незалежна демократична держава. 93-96 Зош.61-63
28.02.17 Символи держави: Герб, прапор, Гімн, їх значення. Громадяни України. 104-107
07.03.17 Де ти живеш. Твоя країна — Україна. 96-100 Зош.51-52
14.03.17 Практична робота Історичні скарби України. 101-104 Зош.53-54
21.03.17 Якими правами я наділений/наділена як громадянин/ громадянка України? Практична робота Розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо…» Моделювання правомірних способів поведінки. 139-141 Зош.46-49
28.03.17 Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини (робота з адаптованими текстами цих документів) 134-138
11.04.17 Навчальний проект «Подорожуємо Україною» 108-113
Я – європеєць
25.04.17 Україна – європейська держава. Практична робота Що я можу розповісти про Україну своїм ровесникам за кордоном? 142-145
25.04.17 Європейський Союз – співтовариство народів Європи. Я – член європейської спільноти. 146-149
16.05.17 Навчальний проект «Відомі у світі народні промисли сучасної України».
23.05.17 Земля – спільний дім для людей. Необхідність взаємодопомоги, співпраці, охорони природи спільними зусиллями.
23.05.17 Соціальна (екологічна) акція "зроби своє місто чистим".
30.05.17 Підсумковий урок.
30.05.17 Інтелектуальна гра


6090811586897459.html
6090851704740758.html
    PR.RU™